Náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej...

AURAFOTO - náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej

AURAFOTO - náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej

Nahliadnite do seba prostredníctvom aurafotonizujúcej metódy poznania energoinformačného poľa človeka. 

Energoinformačné pole je nosičom biologických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v ňom osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary a tiež aj nedostatky a strachy.

Uvedomenie si vlastného vnútra, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania, rozpoznanie príčin problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí poskytuje možnosť pozitívneho a konštruktívneho nasmerovania v živote.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Certifikovaný Aura Imaging špecialista
Lektorská a terapeutická činnosť
Poradenské služby v oblasti rozvoja osobnosti

+421 905 669 137

Príďte sa pozrieť do vašej duše a odnesiete si:

Fotografia aury

FAREBNÝ PORTRÉT S VÝKLADOM - náhľad do človeka ako organizmu - informácie šité na mieru poskytované certifikovaným špecialistom v rámci osobnej konzultácie.  

REPORT - pomáha v živote efektívne napredovať, dať mu správne smerovanie a význam, ponúka prehľad pre uchovanie telesného i duševného zdravia. 

ANALÝZA ROVNOVÁHY TELA-DUŠE-MYSLE - poukazuje na príčinu a možnosti riešenia problémov. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. 

Ďalšie merania aury

ĎALŠIE MERANIA - výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy a i. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania. 

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *