Náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej...

AURAFOTO - náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej

AURAFOTO - náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej

Nahliadnite do seba prostredníctvom aurafotonizujúcej metódy poznania energetického poľa človeka. 

Energetické pole je nosičom biologických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v ňom osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary a tiež aj nedostatky a strachy.

Uvedomenie si vlastného vnútra, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania a rozpoznanie príčin existujúcich problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí poskytuje možnosť pozitívneho a konštruktívneho nasmerovania v súlade s našou spirituálnou podstatou.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Certifikovaný Aura Imaging špecialista
Lektorská a terapeutická činnosť
Poradenské služby v oblasti rozvoja osobnosti

+421 905 669 137

Príďte sa pozrieť do vašej duše a odnesiete si:

Fotografia aury

FAREBNÝ PORTRÉT S VÝKLADOM - zrkadlo vašej osobnosti, vedomých i podvedomých myšlienok a pocitov, akýsi náhľad do človeka ako organizmu. Ide o informácie šité priamo na mieru poskytované certifikovaným špecialistom v rámci osobnej konzultácie (v trvaní 30-90 min. v závislosti od konkrétnej služby). Počas analýzy spoznáte tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa, keďže fyzické telo je len jedným z prejavov ľudského ja. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. 

Grafický rozbor čakier

GRAFICKÝ ROZBOR - pomáha v živote efektívne napredovať, dať mu správne smerovanie a význam v súlade s vašou spirituálnou podstatou, ponúka prehľad pre uchovanie telesného i duševného zdravia. Softvér WinAura ponúka na výber rôzne verzie rozboru od stručného (1-3 strany), až po kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. 

Analýza rovnováhy tela-duše-mysle

ANALÝZU ROVNOVÁHY TELA-DUŠE-MYSLE - Keď sú tieto 3 oblasti v rovnováhe, človek napreduje. V opačnom prípade sa vývoj jedinca obráti. V živote neexistuje stagnácia, nemôžeme uviaznuť. V prípade, že vo vašom živote necítite napredovanie, pravdepodobne sa uberáte po klesajúce krivke. Sprievodný výklad špeciálne školeného odborníka priblíži, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.

Ďalšie merania aury

ĎALŠIE MERANIA - výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy a i. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania. Sebapoznaním sa zušľachťujeme k lepšiemu.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *