Možnosť voľby

🙌

Ľudská bytosť je konečná a jej sloboda je obmedzená. Je podriadená biologickým, psychologickým a sociologickým okolnostiam, no jej sloboda spočíva v tom, že k nim môže slobodne zaujať postoj. Je schopná vzdorovať a zvládnuť aj tie najhoršie situácie do neuveriteľnej miery.

Človek sám rozhodne, či sa okolnostiam poddá alebo sa im postaví. Inak povedané, určuje sám seba. Vždy má možnosť voľby, aký jeho život bude, čím sa v nasledujúcej chvíli stane. Môže sa kedykoľvek zmeniť ~ individuálna osobnosť zostáva v podstate nepredvídateľná. 

🙌

Neprestáva ma fascinovať táto sila ľudského ducha. Bolo mi cťou opäť byť svedkom takýchto premien;      

     ako sa človek nevzdáva

     a napriek všetkému možnému (aj nemožnému) hĺbky svojej duše otvára

     a s pevným odhodlaním sám seba pretvára.

🙌

Ďakujem Radke a Zuzke za zorganizovanie nášho stretnutia; a ďakujem všetkým zúčastneným za dôveru a príjemnú atmosféru, že aj vďaka vám môžem zmysluplnejšie a plnohodnotnejšie žiť 💙 🌻 🙏