ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako to funguje?

     Aura Camera 6000 a WinAura softvér pracujú na báze biofeedbacku (biologickej spätnej väzby), podobne ako detektor lži. Nástroje Aura Imaging vytvárajú elektronickú interpretáciu - odraz toho, ako aura vyzerá. Tieto systémy nefotografujú skutočnú auru. Neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by to dokázalo. Je to danosť pár jedincov na Zemi, ktorí si prešli skutočnou duchovnou cestou a dokonalým duchovným vývojom. Je to vlastnosť, ktorú majú len skutoční zasvätenci.

     Aura Imaging technológia pracuje skrz dva procesy. Vyhotoviť podobizeň energoinformačného poľa trvá 8-10 sekúnd. Počas prvých 2 sekúnd fotoaparát cvakne portrét. Počas zvyšných 6-8 sekúnd biofeedback aparát pomocou senzorov meria elektrický potenciál pozdĺž meridiánových dráh dlane, prevedie tieto informácie na frekvencie a premietne ich do farieb a útvarov na polaroid fotografiu i obrazovku počítača. Za tú dobu príslušný softvér spriemeruje namerané hodnoty a vyhotoví výstup v podobe niekoľko stranového rozboru. Farby na fotografiách sú často jasnejšie než ich vidia jasnovidci z dôvodu zosilneného signálu.

     Dáta sú merané a na obrazovke premietané v reálnom čase prostredníctvom multiinformačného panela, pozostávajúceho z rôznych grafov a ukazovateľov. Ide o pomôcku, ktorá umožňuje získať prehľad o zmenách telesného, emočného a mentálneho stavu jedinca počas meditácie, terapie či inej procedúry. Sedenie je možné zálohovať v podobe videa.

Na čo je to dobré?

     Náhľad do vlastného vnútra, uvedomenie si energie ostatných ľudí či situácií okolo nás, umožňuje:

~ nový spôsob nazerania na realitu, rozšírenie si obzoru,

~ rozpoznanie príčin problémov,

~ konštruktívne nasmerovanie v živote,

~ zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí.

     Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania. Pokojne sformulujte a so sebou prineste všetky pálčivé otázky ohľadom oblastí, na ktoré by ste si radi posvietili z iného uhla pohľadu.

Prečo si vybrať AuraFoto.sk?

     Ponúkame unikátnu duchovno-vednú metódu sebapoznania založenú na komplexnom bio-psycho-sociálnom pohľade na človeka. Efektívne odhaľuje, vyhodnocuje a pomenúva príčiny stavu človeka, jeho situácie či prípadných problémov. Poskytuje okamžité spoľahlivé výstupy s následným praktickým návodom na riešenie.

Kde nás nájdete?

     Pozývame vás do našich prevádzok v Topoľčanoch neobmedzene kedykoľvek po dohode a v Hurbanove len na objednávku vo vybraných dňoch. Pre rezerváciu termínu nás kontaktujte na tel. č. 0905669137. 

     Aurafoto je možné absolvovať aj mimo našich prevádzok krížom-krážom po celej republike, príležitostne aj v ČR. Prehľad pravidelne aktualizovaných miest a termínov nájdete v kalendári podujatí. Ak si želáte upozornenia na jednotlivé udalosti dostávať automaticky, sledujte AuraFoto.sk na facebooku.

     Ak nenachádzate vaše mesto v zozname a radi by ste prekvapili okruh vašich známych nevšedným zážitkom v podobe portrétu a analýzy aury, poťažmo máte kolektív ľudí, ktorým by ste chceli sprostredkovať služby aurafoto, v prípade záujmu je možné dohodnúť spoluprácu. Ozvite sa s vašou predstavou a ušijeme podujatie na mieru kdekoľvek na území Česko-Slovenska.

Aký je postup?

     V prípade návštevy našich stálych prevádzok v Topoľčanoch alebo v Hurbanove absolvujete okrem fotografovania i výklad/konzultáciu priamo na mieste. Pri plánovaní termínu preto rátajte, prosím, s dostatočnou časovou rezervou.

     Ak nás navštívite na niektorom z verejných podujatí, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme (konferencie, festivaly, výstavy, a pod.) alebo zavítate do niektorého z našich vysunutých pracovísk (viď kalendár podujatí), postup je nasledovný:

     Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov je v niektorých prípadoch potrebná rezervácia. Každý má svoj presne stanovený čas, ktorý mu bude pridelený po registrácii. Uhradením platby si záväzne rezervujete svoje miesto a s vašou účasťou počítame.

     Na mieste obdržíte portrét aury a vyhodnotenie/report v elektronickej podobe. Konzultácia prebehne dodatočne telefonicky/online. Termín si dohodneme buď na stretnutí alebo sa s návrhom preferovaného termínu ozvete neskôr, kedy vám to bude vyhovovať. Celkovo vás na mieste zdržíme cca 10 minút.

     Do termínu konzultácie je odporúčané rozbor si aspoň zhruba prečítať – môžu z neho vyplynúť nejasnosti/otázky. A taktiež pokojne sformulujte otázky i na témy, ktoré nie sú v rozbore spomínané.

     Konzultácia prebehne aj bez vašej prípravy - naštudovanie reportu ani chystanie otázok nie sú podmienkou. Nie je však na škodu preskúmať záležitosti, ktoré zrovna v živote riešite, aj z iného uhla pohľadu. Príprava teda poslúži na to, aby ste v záplave obdržaných informácií počas výkladu na nič podstatné nezabudli.

Čo dostanete?

     Služba aurafoto je dostupná vo viacerých variantoch vo forme balíčkov základ, štandard alebo komplet. Jednotlivé balíčky obsahujú rôzne variácie nasledovných položiek:

📷 Portrét energetického poľa

Originálny polaroidný farebný snímok energoinformačného poľa človeka vyhotovený prístrojom Coggins Aura Camera 6000.

Report

Písomný rozbor v elektronickej podobe (cca 30 stranový pdf súbor) vypovedá o stave človeka (rovnováha tela-duše-mysle, výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy, interpretácia farieb energoinformačného poľa, rozbor čakier).

💭 Konzultácia a poradenstvo

Informácie šité na mieru v rozsahu podľa zvolenej služby. Dozviete sa nielen v akom ste stave, ale aj prečo k tomu došlo; porozprávame o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia; spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.

     Podrobnosti o balíčkoch a ich cenách nájdete v cenníku. Prípadne sa ozvite s vašou predstavou a ušijeme vám ponuku na mieru podľa vašich preferencií.

Pre koho je služba aurafoto určená?

     Či už chcete aurafoto absolvovať so zámerom sebarozvoja (pretože sa zaujímate o tvorenie najlepšej verzie seba samého, zamestnávajú vás otázky typu "kde sme, kde by sme chceli byť a ako sa tam dostaneme") alebo hľadáte unikátny spomienkový darček, fantázii sa medze nekladú. Snáď nie je oblasť, v ktorej by sa aurafoto neuplatnilo počnúc efektnou a užitočnou doplnkovou službou v poradniach a vzdelávacích centrách, čajovniach, jogových, pohybových a relaxačných štúdiách. Aurafoto sa hodí aj do zoznamovacích agentúr, masérskych salónov či predajní zdravej výživy. Môže to byť atraktívny sprievodný program rôznych jogových a wellness pobytov, zážitkových kempov alebo večierkov. 

     Aurafoto je originálnym a pôsobivým spestrením akýchkoľvek spoločenských podujatí. Vďaka aurafoto zaručíte v podobe fotokútika vašim svadobným hosťom alebo na rodinnej oslave jedinečnú zábavu a nezabudnuteľný zážitok. Firmy zas radi využívajú službu aurafoto na svojich teambuildingoch či výberových konaniach. Aurafoto je pomôckou aj pre páry, ktoré vďaka inému pohľadu na svojho partnera (i na seba) dôjdu k pochopeniu a utuženiu svojho vzťahu.

Je to presné?

     Fotoaparát je vyvinutý tak, že farby vnímané senzibilmi, ktorí vidia a čítajú energetické pole, síce zodpovedajú, ale obvykle farby, ktoré vidia jasnovidci, sú menej živé. Dokážu vnímať viacero pastelových odtieňov. Zosilnené farby na fotografii umožňujú jasné rozlíšenie medzi rôznymi frekvenciami vstupov. Fotografia teda znázorňuje energetický odlesk vlastnej aury, nie auru samotnú. Rovnako ako pri pohľade do zrkadla nevidíte seba, ale svoj obraz.

Umožňuje technológia Aura Imaging stanovenie diagnózy?

     Nie. Technológia Aura Imaging nie je lekárske zariadenie. Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafotonizujúca metóda pomáha pri poznávaní ľudského určenia, jeho úlohy a zamerania v živote. Jedná sa o pomôcku pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše postavenie.

     Je určená na interpretáciu fyzickej a duševnej úrovne energie. Je užitočná napr. ako dokumentácia ("pred" a "po") pre porovnanie rozdielov energie po určitom čase či aplikácii rôznych harmonizačných a liečebných techník alebo produktov, masáže, meditácie, atď. Ide o cenný nástroj na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Na základe čoho sú výsledky vyhodnocované?

     Guy Coggins, vynálezca Aura Imaging biofeedback technológie, založil svoj výklad farieb na dlhoročnom výskume. Každá farba korešponduje s elektrickou frekvenciou, čo môže byť vedecky zmerané. Coggins viedol rozsiahly výskum na základe týchto meraní a bol tiež inšpirovaný spismi Dr. Maxa Lüschera a jeho vedeckými štúdiami farebných preferencií a osobnosti. Stal sa známym vďaka dielu Lüscherov farebný test.

Je Coggins Aura Camera jediné zariadenie na trhu?

     Nie, máme konkurenciu. Ale každý, kto predáva podobné zariadenie, s Guy Cogginsom spolupracoval alebo bol s ním v spojení. Od roku 1970 je a naďalej bude Aura Imaging Co. lídrom v technológii Aura Imaging™. Naši inžinieri s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v navrhovaní pokrokových zariadení vyrábajú produkty Aura Camera 6000 a počítačové programy WinAura s použitím najlepších dielov a najnovších technológií. Guy vlastní patenty na biofeedback video aura imaging technológiu. Ide o Cogginsovo celoživotné dielo. 

Ako výsledky interpretovať?

     Je to veľmi jednoduché. Nemusíte byť jasnovidec. Naše publikácie Aura Awareness a Capturing the Aura popisujú jednoduché kroky. Interpretujú sa viaceré parametre v závislosti, či ide o fotografiu samotnú; grafy a ukazovatele vyhodnotené v reporte; alebo interaktívne monitorovanie zmien energie napr. pri sledovaní myšlienok a pocitov počas terapie, pri uvoľnení napätia v telesných partiách počas akupunktúrnej procedúry, pri použití kryštálov, modlitby, a i. V prípadoch, kedy je žiaduce nezaujaté stanovisko, je vhodné nechať analyzovať výsledky špeciálne školenému odborníkovi.

Existujú vedecké štúdie podkladajúce túto technológiu a existenciu energetického poľa?

     Rosalyn Buyer v knihe Wheels of Life uvádza The Rolf Study. V tejto štúdii používajú biofeedback technológiu na koreláciu toho, čo jednotliví senzibili vnímali v energetickom poli subjektov počas rolfingu. Rolfing je druh masáže hlbokého tkaniva. Tiež Elmer a Alice Green preukázali prenos energie v The Copper Wall Experiment. Viď ich kniha Beyond Biofeedback.

Dajú sa fotografovať domáci miláčikovia?

     Áno. Domácich maznáčikov je možné fotografovať s novým senzorom. Najjednoduchšie to bolo so štandardným Aura Camera vybavením tak, že majiteľ držal svojho maznáčika v lone. Bol to v skutočnosti skôr maznáčik/majiteľ portrét. Nedávno sme v našom laboratóriu vynašli snímač psa a mačky spolu s príslušnými adaptérmi.

Je možná spolupráca?

     Ak by ste radi prekvapili okruh vašich známych nevšedným zážitkom v podobe portrétu a analýzy aury, poťažmo máte kolektív ľudí, ktorým by ste chceli sprostredkovať služby aurafoto, v prípade záujmu je možné dohodnúť spoluprácu. Ozvite sa s vašou predstavou na tel. č. 0905 669 137 a ušijeme podujatie na mieru kdekoľvek na území Česko-Slovenska. 

Máte ďalšie otázky? 

     Ak ste si prešli všetky odpovede a predsa vám ostali nezodpovedané otázky, neváhajte zavolať alebo napísať na nižšie uvedené kontakty. Rada vám všetko vysvetlím.