ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako to funguje?

     Aura Camera a WinAura softvér pracujú na báze biofeedbacku (biologickej spätnej väzby). Nástroje Aura Imaging vytvárajú elektronickú interpretáciu - odraz toho, ako aura vyzerá. Tieto systémy nefotografujú skutočnú auru. Neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by to dokázalo. Je to danosť pár jedincov na Zemi, ktorí si prešli skutočnou duchovnou cestou a dokonalým duchovným vývojom. Je to vlastnosť, ktorú majú len skutoční zasvätenci. 
     Fotoaparát pracuje skrz dva procesy. Vyhotoviť podobizeň energetického poľa trvá 8-10 sekúnd. Počas prvých 2 sekúnd Polaroid fotoaparát cvakne portrét. Počas zvyšných 6-8 sekúnd biofeedback aparát meria elektrický potenciál pozdĺž meridiánových dráh dlane, prevedie tieto informácie na frekvencie a zobrazí ich ako farby a útvary. Za tú dobu príslušný softvér spriemeruje namerané hodnoty a vyhotoví výstup v podobe niekoľko stranového rozboru. Farby na fotografiách sú často jasnejšie než ich vidia jasnovidci z dôvodu zosilneného signálu. 

Je to presné?

     Fotoaparát je vyvinutý tak, že farby vnímané senzibilmi, ktorí vidia a čítajú energetické pole, síce zodpovedajú, ale obvykle farby, ktoré vidia jasnovidci, sú menej živé. Dokážu vnímať viacero pastelových odtieňov. Zosilnené farby na fotografii umožňujú jasné rozlíšenie medzi rôznymi frekvenciami vstupov. Fotografia teda znázorňuje energetický odlesk vlastnej aury, nie auru samotnú. 

Môžem to použiť na stanovenie diagnózy?

     Nie. Technológia Aura Imaging nie je lekárske zariadenie. Je určená na interpretáciu fyzickej a duševnej úrovne energie. Je užitočná ako dokumentácia (fotografia "pred" a "po") pre porovnanie rozdielov energie po aplikácii určitých harmonizačných a liečebných techník alebo produktov, masáže, meditácie, atď. Pomáha pri poznávaní ľudského určenia, jeho úlohy a zamerania v živote.

Kto určil význam jednotlivých farieb?

     Guy Coggins, vynálezca Aura Imaging biofeedback technológie, založil svoj výklad farieb na dlhoročnom výskume. Každá farba korešponduje s elektrickou frekvenciou, čo môže byť vedecky zmerané. Coggins viedol rozsiahly výskum na základe týchto meraní a bol tiež inšpirovaný spismi Dr. Maxa Lüschera a jeho vedeckými štúdiami farebných preferencií a osobnosti. Stal sa známym vďaka dielu Lüscherov farebný test.

Je Coggins Aura Camera jediné zariadenie na trhu?

     Nie, máme konkurenciu. Ale každý, kto predáva konkurenčné zariadenie, s Guy Cogginsom spolupracoval alebo bol s ním v spojení.  Ich technológia je ďaleko za našou. Guy vlastní patenty na biofeedback video aura imaging technológiu. Ide o Cogginsovo celoživotné dielo.

Ako výsledky interpretovať?

     Je to veľmi jednoduché. Nemusíte byť jasnovidec. Naše publikácie Aura Awareness a Capturing the Aura popisujú jednoduché kroky. Interpretujú sa viaceré parametre v závislosti, či ide o fotografiu samotnú; grafy a ukazovatele vyhodnotené v písomnom rozbore; alebo interaktívne monitorovanie zmien energie napr. pri sledovaní myšlienok a pocitov počas terapie, pri uvoľnení napätia v telesných partiách počas akupunktúrnej procedúry, pri použití kryštálov, modlitby, a i. V prípadoch, kedy je žiaduce nezaujaté stanovisko, je vhodné nechať analyzovať výsledky špeciálne školenému odborníkovi.

Existujú vedecké štúdie podkladajúce túto technológiu a existenciu energetického poľa?

     Rosalyn Buyer v knihe Wheels of Life uvádza The Rolf Study. V tejto štúdii používajú biofeedback technológiu na koreláciu toho, čo jednotliví senzibili vnímali v energetickom poli subjektov počas rolfingu alebo hĺbkovej masáže. Rolfing je druh masáže hlbokého tkaniva. Tiež Elmer a Alice Green preukázali prenos energie v The Copper Wall Experiment. Viď ich kniha Beyond Biofeedback.

Dajú sa fotografovať domáci miláčikovia?

     Áno. Domácich maznáčikov je možné fotografovať s novým senzorom. Najjednoduchšie to bolo so štandardným Aura Camera vybavením tak, že majiteľ držal svojho maznáčika v lone. Bol to v skutočnosti skôr maznáčik/majiteľ portrét. Nedávno sme v našom laboratóriu vynašli snímač psa a mačky spolu s príslušnými adaptérmi.