ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako to funguje?

Aura Camera a WinAura softvér pracujú na báze biofeedbacku. Nástroje Aura Imaging vytvárajú elektronickú interpretáciu toho, ako aura vyzerá. Tieto systémy nefotografujú skutočnú auru. Neexistuje žiadne zariadenie, ktoré by to dokázalo. Fotoaparát pracuje skrz dva procesy. Vyhotoviť podobizeň aury trvá 8-10 sekúnd. Počas prvých 2 sekúnd Polaroid fotoaparát cvakne portrét. Počas zvyšných 6-8 sekúnd biofeedback aparát meria elektrický potenciál pozdĺž meridiánových dráh dlane, prevedie tieto informácie na frekvencie a zobrazí ich ako farby a útvary. Za tú dobu príslušný softvér spriemeruje namerané hodnoty a vyhotoví výstup v podobe niekoľko stranového rozboru. Fotografie aury sú často jasnejšie než auru vidia jasnovidci z dôvodu zosilneného signálu. 

Je to presné?

Fotoaparát je vyvinutý tak, že farby vnímané senzibilmi, ktorí vidia a čítajú auru, zodpovedajú. Obvykle farby, ktoré vidia jasnovidci, sú menej živé. Dokážu vnímať viacero pastelových odtieňov. Zosilnené farby umožňujú jasné rozlíšenie medzi rôznymi frekvenciami vstupov.

Môžem to použiť na stanovenie diagnózy?

Nie. Technológia Aura Imaging nie je lekárske zariadenie. Je určená na interpretáciu úrovne duševno-duchovnej energie. Je užitočná ako dokumentácia, či fotografie "pred" a "po" pre porovnanie rozdielov energie po aplikácii určitých harmonizačných techník alebo produktov, masáže, meditácie, atď.

Kto určil význam jednotlivých farieb?

Guy Coggins, vynálezca Aura Imaging biofeedback technológie, založil svoj výklad farieb na rôznych meraniach. Každá farba korešponduje s elektrickou frekvenciou, čo môže byť vedecky zmerané. Coggins viedol rozsiahly výskum na základe týchto meraní a bol tiež inšpirovaný spismi Dr. Maxa Lüschera a jeho vedeckými štúdiami farebných preferencií a osobnosti. Stal sa známym vďaka dielu Lüscherov farebný test.

Je Coggins Aura Camera jediné zariadenie na trhu?

Nie, máme konkurenciu. Ale každý, kto predáva konkurenčné zariadenie, s Guy Cogginsom spolupracoval alebo bol s ním v spojení.  Ich technológia je ďaleko za našou. Guy vlastní patenty na biofeedback video aura imaging technológiu. Ide o Cogginsovo celoživotné dielo.

Ako aurafoto interpretovať?

Je to veľmi jednoduché. Nemusíte byť jasnovidec. Naše publikácie Aura Awareness a Capturing the Aura popisujú jednoduché kroky na interpretáciu aury. Interpretujú sa viaceré parametre v závislosti, či ide o fotografiu aury samotnú; grafy a ukazovatele vyhodnotené v písomnom rozbore; alebo interaktívne monitorovanie zmien energie napr. počas terapie, akupunktúrnej procedúry, pri použití kryštálov, reiki, modlitby, a i. Preto je samozrejme lepšie, keď si necháte vyložiť auru prostredníctvom špeciálne školeného odborníka.

Existujú vedecké štúdie podkladajúce túto technológiu a existenciu aury?

Rosalyn Buyer v knihe Wheels of Life uvádza The Rolf Study. V tejto štúdii používajú biofeedback technológiu na koreláciu toho, čo jednotliví senzibili vnímali v aure subjektov počas rolfingu alebo hĺbkovej masáže. Rolfing je druh masáže hlbokého tkaniva. Tiež Elmer a Alice Green preukázali prenos energie v The Copper Wall Experiment. Viď ich kniha Beyond Biofeedback.

Dajú sa fotografovať domáci miláčikovia?

Áno. Domácich maznáčikov je možné fotografovať s novým senzorom. Najjednoduchšie to bolo so štandardným Aura Camera vybavením tak, že majiteľ držal svojho maznáčika v lone. Bol to v skutočnosti skôr maznáčik/majiteľ portrét. Nedávno sme v našom laboratóriu vynašli snímač psa a mačky spolu s príslušnými adaptérmi.