KTO SOM

Volám sa Nikoleta Zsigóová a pôsobím ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. 

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkujem lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské a konzultačné služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Zasvätila som sa sebavýchove so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Pre neustále skvalitňovanie svojich služieb sa permanentne zdokonaľujem s cieľom stať sa zrelšou na ceste zušľachťovania jedinca, ktorý má záujem pomocou osobnej konzultácie prostredníctvom tejto terapeutickej metódy dozvedieť sa niečo o sebe a nadobudnúť určité sebapoznanie. Učím sa, aby som mohla naučené odovzdať do služieb jedinca. Vediem seba i druhých k sebapoznaniu, aby človek v sebe našiel silu, ktorá vytvára vnútorný pokoj potrebný k tomu, aby dokázal poviesť sám seba a menej podliehal vonkajším okolnostiam.

Podnecujem ľudí k morálnemu obratu, určitému aktívnemu a zodpovednému prístupu k životu, aby sme sa stali kvalitnou osobnosťou predovšetkým po stránke ľudskej a vytvorili tak novú zdravšiu kultúru.