REFERENCIE

      Prevádzkujem chránenú dielňu s väčším počtom zamestnancov rôzneho veku s rôznym hendikepom a častokrát pociťujem únavu a frustrovanosť z práce s ľuďmi, ktorí potrebujú osobitý prístup. Práca s ľuďmi, ako taká, je sama o sebe náročná a vyžaduje si poznať osobnosť každého jednotlivca, pokiaľ ju chceme vykonávať plnohodnotne. Budovať pozitívne vzťahy na pracovisku je základom úspechu zamestnávateľa. Príjemná atmosféra na pracovisku motivuje zamestnancov podať výkon, aký sa od nich očakáva.

      Pred rokmi som dostala kontakt na pani Nikoletu a začala využívať jej služby najskôr ako jednotlivec a neskôr aj v rámci personalistiky firmy.

      Služba, ktorú pani Nikoleta poskytuje, mi ako jednotlivcovi otvorila možnosti väčšieho sebapoznania – ukázala slabé miesta, silné stránky a dala návod, ako s nimi pracovať, aby som naplno využila svoj potenciál, ale naučila sa aj relaxovať a aby boli všetky stránky v rovnováhe. V rámci firmy som túto službu ponúkla aj zamestnancom a niektorí túto možnosť využili. Získané poznatky o sebe samom v nich prebudili záujem na sebe pracovať, rozvíjať sa, zdvihlo im to stratené sebavedomie z dôvodu nadobudnutého alebo vrodeného hendikepu a pomohlo im to k zaradeniu sa do kolektívu, nájsť si v ňom svoje miesto, viac chápať osobnosť a problémy svojich kolegov, rozvíjať svoje nadanie a naopak netlačiť sa do vecí, na ktoré nemajú danosti. Celková atmosféra na pracovisku sa zlepšila. Pozorujem viac vzájomnej tolerancie a vzájomného chápania, rešpektu. Zároveň som sa postupne naučila zadeľovať prácu zamestnancom podľa ich nadania a zručností, lepšie sa orientujem v ich reakciách na rôzne situácie. Ako zamestnávateľ sa snažím viac rešpektovať rozdiely v ich osobnostnom nastavení.

Mgr. Katarína Žatková

konateľ

HARMONI, s. r. o. - chránená dielňa, Bánovce n/Bebravou

     Ako nám pomohol rozbor tímového profilu? Jednoznačne sme sa lepšie v kolektíve spoznali, porozumeli si a upevnili vzťahy. V tom čase sme boli sme traja. Jeden mal na všetko čas, druhý makal za troch, tretí rušil pravidelne stretnutia. Viedlo to k nepochopeniu, nervozite na pracovisku a poklesu efektivity. Vďaka informáciám od pani Nikolety a výstupom analýzy sme získali náhľad do toho, čo sme dovtedy len cítili. Pozreli sme sa na svoje povahy a charakterové vlastnosti z úplne iného uhla.

     Aj s manželom sme potom absolvovali súkromné sedenie. Konzultácia s pani Nikoletou - jedným slovom wau! Poukázala nám na vlastnosti, ktoré doma neukazujeme, ale v práci áno a naopak. O niekoľko mesiacov neskôr sme boli na „kontrole“ – kam sme sa posunuli a na čom ďalej musíme pracovať. Rozvoj osobnosti totiž nie je žiadne lážo-plážo, ale odhodlané trvalé úsilie. A už sa tešíme na opätovný rozbor.

Petra Ragas
zakladateľka o. z. Sila rozvoja, koordinátorka akcií osobného rozvoja a festivalu NA 100%
Bratislava

     S metodou analýzy energoinformačního pole mě před cca 10 lety seznámila kamarádka, která vlastní několik středních škol a sama za jejich vedení získala titul podnikatelka roku. Upozornila mě na metodu, která nebyla standardní, ale byla celkem podrobným ukazatelem vnitřního potenciálu a nasazení lidí. Tuto metodu jsem nejdříve využívala pouze pro firemní účely. Do testování se zapojili všichni kolegové. Velmi nám to pomohlo k vytváření efektivních směn a dobré spolupráce. Díky párování lidí s kompatibilním vnitřním vyzařováním jsme získali mnohem lepší pracovní prostředí. Navíc zajímavé informace vytvořily náhled pro osobní rozvoj kolegů a ty mohli celkově využít i v ostatních životních oblastech.

     Poskytujeme po prověření možností a efektivity tuto službu pravidelně i klientům. Přestože se netýká fyzického uvolnění, nebo fyzické krásy v tom smyslu, ve kterém je naše působnost, klienti se vrací. Velmi často slýcháme, jak jim informace z jejich osobnostní analýzy a následného poradenství otevřela možnost rozvoje po všech stránkách. I my sami jako personál služby p. Nikolety Zsigóové nadále využíváme formou soukromých sezení i firemních teambuildingů. A přestože se metoda zabývá měřením a vyhodnocováním energoinformačního pole člověka, které je ve své podstatě nehmotné, tuto metodu mohu jen doporučit, neboť má velmi praktické využití jak ve firemní kultuře, tak v osobním životě klientů.

Alena Chytilová 
odpovědná vedoucí
Salon Eden, Praha

Aurafoto - silný nástroj sebapoznania! 
Tu jedinec získa informácie pre cestu svojho rozvoja. 
Na zvládnutie svojich plánov. 
Vhodné pre každého. 
Aurafoto vrele odporúčam z vlastnej skúsenosti.  

     Moja skúsenosť jedinečná, kolegovia žasli nad schopnosťami v nich spiacimi. Posunulo nás to všetkých vpred nielen v sfére pracovnej, ale i v oblasti sebarozvoja a vzájomných vzťahov. Ďakujem za toto poznanie.

Hubert Ružička 
majiteľ a konateľ  
Iridum spol. s r. o., Bratislava

     Som spolumajiteľka Anima – centrum zdravia a pohybu, ktoré je zamerané primárne na fyzické cvičenia a liečebné masáže. Jóga a jógová terapia sú kompletné filozofie, ktorými je možné učiť k fyzickej aj psychickej pohode. Okrem toho poskytujeme masáže a terapie k naprávaniu pohybových zlozvykov – Diagnostika podľa svalových dráh.

     Klienti prichádzajú s bolesťami, ktoré obmedzujú ich každodenný život, ale hlavne prácu. Spolupracujeme s inými terapeutmi a tak tvoríme jeden kompaktný tím. Je pre nás dôležité, aby sme mali rovnakú motiváciu pre prácu, aby sme boli konzistentní a klientovi tak poskytli komplexnú službu. Vďaka analýze, ktorú nám poskytla pani Nikoleta Zsigóová sme si určili svoje silné stránky, hlavné oblasti sebarealizácie a klient dostane balík služieb na jednom mieste v najvyššej možnej kvalite. Merania, ktoré pani Zsigóová robí, nám poskytli presné informácie a odporúčania pre každého jednotlivo tak, aby sme aktívne využili svoje prednosti. Je to dobrá investícia ako spojiť sily kolektívu k efektívnemu výkonu.

     Okrem toho však v spolupráci doprajeme tieto možnosti aj našim klientom, ktorí majú záujem riešiť svoje problémy v celistvosti. Znamená to, že odhalené fyzické problémy sa dajú natrvalo odhaliť, až keď si uvedomujeme, že telo je len odrazom nášho mentálneho postoja. Raz za obdobie 2-3 mesiace pani Zsigóová prichádza do nášho centra a klienti konzultujú svoj stav aj z pohľadu energopoľa.

Henrieta Galatová
spolumajiteľka
Anima Universum, s. r. o., Bratislava

     Dňa 12. 2. 2018 sa zamestnanci našej spoločnosti zúčastnili teambuildingu, organizovanom spoločnosťou Ing. Nikoleta Zsigóová – AuraFoto.sk, Hurbanovo. Táto netradičná vzdelávacia aktivita bola zameraná na rozvoj osobnosti zamestnancov, na zlepšenie tímovej spolupráce a vzájomného spoznania sa.

     Oceňujeme príjemnú atmosféru, flexibilitu pri plánovaní a splnení našich požiadaviek, inovatívny individuálny prístup ku všetkým členom nášho tímu. Zamestnanci vysoko pozitívne hodnotili možnosť dozvedieť sa viac o sebe, o možnosti vlastného potenciálu aj príležitostí, ktoré sa pred nimi ukázali.

     Pani Nikoleta Zsigóová nám nielen ochotne vypracovala ponuku presne na mieru podľa našich požiadaviek, bola zároveň aj veľmi príjemnou sprievodkyňou tohto výnimočného dňa. Tento teambuiling hodnotíme kladne a odporúčame ho aj ostatným firmám, ktorým záleží na sebarozvoji vlastných zamestnancov.

     Vzhľadom na pozitívne výsledky z prijatých opatrení na základe výsledku výstupných analýz teambuilingu máme v úmysle ako firma v spolupráci pokračovať, či už vo forme kontroly, alebo formou ďalšieho vývoja zamestnancov.

Ing. Miroslav Laurinc 
riaditeľ divízie obchodu 
IC Holding, s. r. o., Trnava

     Chtěli  bychom Vám poděkovat za semináře, které jsme s Vámi absolvovali.  Získané informace a zkušenosti jsme využili při zlepšení komunikace mezi zaměstnanci, což se odrazilo na zvýšení efektivity naší práce. Velký posun jsme zaznamenali i v oblasti komunikace s našimi zákazníky, kde jsme schopni lépe vnímat jejich potřeby a tím navrhovat možné řešení jejich požadavků.   

     Další přínos vidíme v delším časovém horizontu a to předevšímv poznání našich silných stránek a jejich rozvíjení.    

Jan Brázda
managing director 
IESA Logistics a. s., Humpolec

     Ako muzikoterapeutka pracujem so špecifickými liečivými frekvenciami zvuku a ich pôsobením na človeka. Pomocou prístroja p. Zsigóovej sa mi podarilo zdokumentovať to, čo by inak ostalo len v rovine pocitov a spätnej väzby klienta. 

     Po napojení klienta na prístroj bolo jasne viditeľné jeho biopole, z ktorého p. Zsigóová vedela presne vyčítať nielen jeho fyzický zdravotný stav, ale tiež psychické a mentálne rozpoloženie, jeho prednosti, vlohy a predpoklady.   

     Na základe konkrétnych fyzických a psychických problémov klienta som volila náležité frekvencie a pôsobila nimi na neho. Na obrazovke sa v priamom prenose premietali zmeny v jeho biopoli. Umožnilo mi to okamžite vidieť, ktoré frekvencie sú pre daného človeka vhodné a ktoré nie. Využívajúc služby p. Zsigóovej viem sledovať priebeh a účinok terapie na klienta.  Niektoré záznamy a fotografie sú k nahliadnutiu na stránke www.damara.sk

     Takýmto spôsobom sa dá zmerať a dokázať pôsobenie čohokoľvek na ľudský organizmus, keďže prostredie nás ovplyvňuje, a to vrátane pôsobenia ľudí na seba navzájom. Podľa diagnostiky biopoľa je totiž možné zistiť, prečo si niektorí ľudia navzájom nevyhovujú a niektorí áno a ako s tým pracovať, čo je dobré napr. pri práci v kolektíve ale aj v osobnom živote.

     Komplexný a originálny spôsob práce p. Zsigóovej zapôsobil aj na klientov. Jej konzultácie, prednášky a workshopy som zaradila do ponuky služieb môjho centra. Na základe niekoľkoročnej spolupráce a spätnej väzby od zákazníkov môžem služby p. Zsigóovej len odporúčať.

Zuzana Dlhopolcová
majiteľka
Damara, Zvolen

     Volám sa Zuzana Recsková, som vozičkárka. V roku 1994 - 1996 som pracovala najprv ako dobrovoľníčka pre Zväz telesne postihnutej mládeže, kde som organizovala celoslovenské abilympiády (olympiády pracovných schopností a zručností). V rokoch 1997 - 2009 som bola zamestnaná na plný pracovný úväzok, neskôr som pracovala pre Mládežnícku organizáciu Plusko (písanie projektov a účtovnícke práce), potom v Caffé Luxor na Grösslingovej ulici (účtovnícke práce a komunikácia s ÚP ohľadom chráneného pracoviska) a v reštaurácii Freshtaurant na Mierovej ulici (všetko v Bratislave).

     V rámci práce so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a práce s mládežou som absolvovala veľa školení a seminárov (PDCS, SAIA, alebo VOICES). Teoreticky som teda vedela, že je potrebné oddeľovať prácu a súkromný život, lebo sa inak nevyhnem syndrómu vyhorenia. Ale až keď som sa na odporúčanie priateľov dostala na analýzu energoinformačného poľa k Nikolete Zsigóovej, som pochopila aj prakticky, čo s tým. 

     Keďže som bola nadšená svojim posunom a moje blízke okolie si všimlo aj to, že som prestala byť tak často chorá, sprostredkovala som túto diagnostiku aj mojim ďalším kamarátom a kamarátkam, tiež vozičkárom pracujúcim so zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými. 

     Pocity z analýzy a následnej konzultácie mi kamarát opísal takto: Stretnutie ma nakoplo viac sa venovať sebe a nesústreďovať sa iba na svoje okolie. Uvedomil som si, že absolútne sa nevenujem alebo nemyslím na to, čo potrebujem a chýba mi nejaká duševná rovnováha. Tak odvtedy sa snažím pozorne nazerať aj do svojho vnútra.

     Daniel Goleman píše vo svojej knihe „Emocionálna inteligencia“ o tom, aké je dôležité poznať samého seba, aká je cena za emocionálnu negramotnosť, ako je prepojená myseľ a zdravie, aké sú korene empatie a načo sú nám emócie. A Nikoleta Zsigóová rozoberá okrem iného všetky tieto body a podáva ich zrozumiteľným jazykom. Táto metóda nepatrí síce medzi štandardné, čo sa vzdelávania týka, preto aj často podhodnotená, no konkrétne v prípade služieb Nikolety Zsigóovej, je bezpochyby lepšie raz ju absolvovať, ako o nej 1000 x čítať.

     Na záver by som napísala, že väčšina z nás opakuje stále tie isté chyby aj v komunikácii, aj v štýle života a niekedy stačí si iba uvedomiť, kde by sme mali urobiť zmenu - že 50 % riešenia je naozaj v pomenovaní problému.

Zuzana Recsková
Bratislava