PONUKA

Živý organizmus je zložený z niekoľkých článkov, ktorých vzájomné pôsobenie uvádza do chodu biologické, duševné a duchovné vlohy a funkcie organizmu.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Špeciálny bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu znázorňujúcu energetické odtiene aury a vyhotoví energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.

Počas analýzy spoznáte tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Upozornenie: Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafotonizujúca metóda pomáha pri poznávaní ľudského určenia, jeho úlohy a zamerania v živote. Jedná sa o pomôcku pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.