Uskutočnenie človeka

💠
Udalosti posledných mesiacov vyzvali ľudí k prehodnoteniu ich fungovania (či skôr nefungovania?) v živote. Do popredia sa dostali okrem samotného prežitia aj psychosociálne témy so zásahom až do duchovných rozmerov. Strata kontroly a absolútna bezmocnosť nám umožnili zažiť pocit (dávno zabudnutej) odovzdanosti a pokory. 

💠
Ruku na srdce, komu tento krízový režim nevyzdvihol slabé miesta, kde to škrípe? Kto je schopný rozpoznať vlastné svetlo v prostredí, ktoré ho nezrkadlí späť? Iba človek, ktorý zlomil kúzlo zameraním sa na svoj vlastný vnútorný rast a rozmach. Výzvou tejto doby je ochota uvedomiť si, že akýkoľvek nepriaznivý stav pramení v pokrivených princípoch, podľa ktorých jestvujeme, a ktoré je potrebné odhaliť, ovládnuť, skultivovať a zosúladiť. Ale to sa nikomu nechce, lebo však slobodná vôľa, nanič vláda, somár šéf, mrcha svokra, mizerné zdravie, božia nespravodlivosť, ...

💠
Ak svoje vnútro neupraceme, do podvedomia vytesnené štruktúry našej vlastnej nedokonalej duše k nám začnú pristupovať zvonka (ako tzv. osud). Prostredníctvom nášho okolia alebo rôznych situácií si našu pozornosť tak či onak vynútia. Ľudstvo by nemuselo byť k obratu dokopané cez krízy, pokiaľ by utrpeniu čelilo dobrovoľne. Učiniť sa z vlastnej iniciatívy stále dokonalejším a dokonalejším pomocou pretvorenia a prekonávania nižšej (zvieratskej) podstaty, je veľké dielo ~ uskutočnenie celistvého, slobodného a dôstojného človeka. 

💠
Kde je vôľa (t. j. túžba poznávať a prekonávať seba samého), tam je aj cesta. Jednou z nich je sebarozvoj skrz aurafotonizujúcu metódu poznania energoinformačného poľa človeka. Jedná sa o pomôcku pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.

🗝️🎋🧿🎨🧘🌈🕊🍒🎐☯️🙏