Pridáte sa tiež?

Iba cca 3-5% nášho správania vychádza z našich vedomých myšlienok, čiže podvedomé vzorce nás ovplyvňujú asi tak na 95%. Väčšina vecí ~ čo si myslíme, naša hodnotová sústava, systém viery či základný svetonázor ~ bola definitívne sformovaná pri vykryštalizovaní našej osobnosti v detstve. Pokiaľ na mentálnej úrovni priebežne cielene nepracujeme na ich aktualizácii a máme napr. 40 rokov, fungujeme stále na rovnakých nastaveniach (programoch), aké sme mali ako dvanásťroční. Naše myšlienkové pochody (presnejšie tie vracajúce sa myšlienky), postupom času tvoria vyjazdené koľajničky v našom mozgu a podmieňujú tak konanie človeka.

🌻

Skrz náhľad do našej duše o. i. aj prostredníctvom aurafotonizujúcej metódy poznania energoinformačného poľa človeka, sa dajú tieto vzorce vychytať a ich prepracovaním je potom možné človeka od pôvodného „naformátovania“ oslobodiť. Platí to rovnako na kompletne všetky galiby vo všetkých oblastiach našej existencie, i keď sa do popredia aktuálne dostala téma zdravia.

Našim materialistickým premýšľaním v poslednom storočí chápeme choroby len ako problém tela. V skutočnosti však choroba telom končí. Začína v duši. Z duchovného hľadiska sa choroba nemôže zmocniť človeka, pokiaľ ju nemá už v sebe (v podobe nečistých síl vo svojom astrálnom tele). Bezcharakternosť, skrivený hodnotový systém, absencia duchovnej ašpirácie či bezcieľnosť teda nevyhnutne vedú k telesnému ochoreniu. Preto bez zušľachtenia charakteru, zmeny svetonázoru, vytýčenia si zmysluplného životného cieľa, bude uzdravenie človeka iba dočasné. Bez ohľadu na to, či uplatníme metódy klasickej medicíny či alternatívnu liečbu, liečenie tela samého o sebe je iba odsúvanie problému do budúcnosti.

🌻

Mali by sme sa teda aj duchovne rovnako ponáhľať ako technicky. Hoci veda už postupne dokazuje, že hmota je výsledkom duševných hodnôt, že vedomie riadi hmotu; a aj keď už od starých Grékov poznáme výrok, že v zdravom tele zdravý duch, zostávajú tieto skutočnosti zatiaľ skôr prázdnymi frázami. Miesto pestovania mravného úsilia o zdokonalenie seba samého sa stále spoliehame na mechanické riešenia. Keď nás bolí hlava, siahame automaticky po pilule; keď sme unavení, opätovne stlačíme gombík „espreso s mliekom a cukrom“. V prípade chronických ťažkostí si vygooglime všemožné problémyriešiace procedúry „na počkanie“ a spoliehame sa na rôznych špecialistov, koučov, terapeutov. (Samozrejme niet pochýb o účinnosti spomínaných techník, kvalite produktov a služieb, či kvalifikácii konkrétnych odborníkov. Zameriavajú sa však zväčša len na tú-ktorú oblasť čiastkovo.)

Kto však zoberie zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk, kto pozbiera odvahu zostúpiť do podsvetia, kto sa unúva spoznať a vyslobodiť svoje zakliate duševné sily? Vedomým poznávaním a výchovou inštinktívnych síl človeka sa jeho podvedomie začne vyvíjať inak. Sebapoznanie, sebaprekonávanie ~ aktívny záujem, či náhodou nežijem v sebaklame, zosúlaďovanie všetkých vrstiev vedomia, to všetko nám dáva možnosť utvárať samého seba nanovo. Odmenou takto usilujúceho sa potom nie je len zdravé telo ale aj zdravý život (po všetkých stránkach).

🌻

Väčšina však (ešte stále) radšej odvracia pohľad od tejto doslova nutnosti. Najčastejšia reakcia, s ktorou sa stretávam, je: „Čo keď sa dozviem (o sebe) niečo zlé? To predsa nezvládnem! Nechcem to vedieť, nehovorte mi to.“ Svedčí to o jedinom: chceme si pripadať pekní a žijeme preto, aby nám bolo dobre. Následne sa čudujeme, prečo je svet taký zlý, keď predsa všetci (vraj) bojujú za dobro. Zrejme ale iba za to svoje súkromné dobro "o nič sa nestaraj, hlavne, že si šťastný".

🌻

Hŕstka bratislavských hrdinov, ktorí sa podujali na sebapresah a prebádanie svojich vnútorných procesov, vytušiac voľačo dôležitejšie než sebauspokojenie, smerujúc k niečomu vyššiemu a ušľachtilejšiemu, ma včera pozvala a prijala do svojej dôvery. Bolo mi potešením znova sa presvedčiť, že pomoc v tomto vznešenom boji je tu vždy, nech sa jedná o duchovné vedenie neviditeľných sprievodcov, či spoločnosť spriaznených priateľov. Nie sme na to sami 🤗😊😇

  ~   ~   ~


Beatke a Ivetke ďakujem za pozvanie a organizačné zastrešenie 🙌🌹 a ďakujem všetkým účastníkom za priateľské prijatie vo svojom kruhu 🍒💛🙏