Napriek všetkému povedať životu ''áno''

❓ Poznáte to, keď zaplatíte príliš vysokú cenu ~ možno na niečo vynaložíte obrovskú námahu, miniete kopu času či peňazí ~ a život vám napriek všetkému úsiliu odpovie sklamaním či nepochopiteľnou až neznesiteľnou situáciou? Väčšinou stačí kreatívne zmeniť situáciu, ktorá nám spôsobuje utrpenie. Zväčša to ale možné nie je. A navyše väčší osobný rast dosiahneme vtedy, keď zvládneme utrpenie, ktoré je nevyhnutné.

🙌 Postrehnutím nejakej príležitosti driemajúcej na pozadí skutočnosti, uvedomením si toho, čo sa dá za daných okolností urobiť, dávame nášmu utrpeniu zmysel. Často práve takáto mimoriadne ťažká situácia, kedy napriek všetkému povieme životu "áno", dáva človeku možnosť duchovne prerásť seba samého.

🎐 Uplynulý víkend sa mi zas a znova potvrdilo, že človek je nielen chlebom živý. Ak je schopný žiť (či dokonca zomrieť) pre svoje ideály a hodnoty, ak si zachová tvár, zostáva pravdivý, a zosilňovaním vnútorného života si vytvára útočisko, z ktorého sa trápeniu odvážne a dôstojne postaví ~ to všetko sa stáva zdrojom konkrétnych a mohutných síl. Týmto vnútorným zápasom si budujeme povedomie o vlastnej hodnote, ktorým žiadne vonkajšie okolnosti nemôžu otriasť. Alebo rezignujeme, túto výzvu ignorujeme a zakrpatieme.

🌸 Ďakujem Avatar Fest a vám všetkým, priatelia, na Avatar Fest 2020 - Oslava Života v Seredi, za priestor na spojenie, podporu, pochopenie, kamarátenie, načúvanie, dôveru. Bolo mi cťou 🌹🙏