CENNÍK

Fotografia aury
Osobná konzultácia
Energetický rozbor

45 EUR

Fotografia aury
Osobná konzultácia

40 EUR

Fotografia aury
Energetický rozbor

30 EUR

Cenník platí na stálych pracoviskách v Hurbanove a v Topoľčanoch.

Cena a rozsah služby závisia od konkrétneho miesta, kde aurafoto absolvujete. Pre bližšie informácie ma neváhajte kontaktovať, prípadne sa obráťte na kontaktnú osobu uvedenú pri Vami vybranom termíne. 

Popis služieb:

Fotografia aury
Originálny polaroidný farebný snímok biopoľa človeka vyhotovený prostredníctvom bioenergetického prístroja Coggins Aura Camera 6000. 

Energetický rozbor 
Softvér WinAura ponúka na výber rôzne verzie, od stručného (1-3 strany), až po kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. Vypovedá o stave človeka. Grafy s príslušným popisom ponúkajú prehľad o rovnováhe tela-duše-mysle, výkyvoch pocitov a nálad, rovnováhe jin a jang, ďalej päť elementov, meridiánové dráhy, vyhodnotenie farieb aury, rozbor čakier a i. 

Konzultácia a poradenstvo
Informácie šité priamo na mieru poskytované certifikovaným špecialistom s praxou od roku 2004 v trvaní 30-90 min. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí poskytuje možnosť pozitívneho a konštruktívneho nasmerovania v živote. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížim, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.