Nálada odovzdanosti

     ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐   ⭐

Rudolf Steiner:

     "Nech príde čokoľvek, nech mi budúca hodina, budúci deň prinesie čokoľvek. Ak mi je to celkom neznáme, nemôžem to strachom zmeniť. Očakávam to s dokonalým vnútorným kľudom duše, s dokonalou morskou tíšinou mysle.

     Úzkosť a strach bránia nášmu vývoju: Vlnami úzkosti a strachu zaháňame to, čo chce prúdiť do našej duše z budúcnosti. Oddanosť tomu, čo nazývame božskou múdrosťou v udalostiach, istota, že to, čo príde, musí byť, a že by to v určitom smere mohlo mať aj dobré účinky – vyvolanie tejto nálady v slovách, pocitoch, v ideách – to je nálada modlitby odovzdanosti.

     Patrí k tomu, čo sa musíme naučiť: Žiť z čistej dôvery, bez zaistenia života, z dôvery v stále prítomnú pomoc duchovného sveta. Inak to dnes naozaj nejde, ak nemáme stratiť odvahu. Ovládnime zodpovedajúco svoju vôľu a usilujme o vnútorné prebudenie každé ráno a každý večer."

    ▪️   ▫️   ▪️   ▫️   ▪️   ▫️   ▪️   ▫️   ▪️   ▫️   ▪️   ▫️   ▪️   ▫️   ▪️