Bdieť nad sebou

☘️

Vzdelávanie v oblasti sebarozvoja sľubujúce lepší život motivuje ľudí pracovať na sebe s cieľom byť lepšou verziou samých seba. V skutočnosti by sme sa však mali stať rozšírenou verziou nášho súčasného seba ~ budeme mať v sebe viac múdrosti, viac lásky a viac vnútornej sily.

☘️

Sebapoznanie je výborným nástrojom, ako začať sám seba vnímať a získať prehľad o tom, čo sa odohráva vo vnútri človeka. Zmena nastáva už samotným zámerným venovaním plnej pozornosti ~ všímaním si toho, čo sa deje v našej osobnej zóne, bez kritiky a posudzovania. Prostredníctvom tohto procesu zvnútornenia si umožňujeme uvedomenie našich myšlienok, pocitov a chcení; ich preskúmanie a prevzatie zodpovednosti za ne. Požiadavkou k tomu je ochota vydať sa v ústrety novému.

☘️

Čeliť všetkému, čo je a len sa na to pozerať, je možné o. i. aj pomocou aurafotonizujúcej metódy poznania energoinformačného poľa človeka. Poskytuje náhľad do mapy našej osobnosti a duše bez označenia vecí za správne alebo nesprávne. Znamená to, že vpustíme všetky svoje stránky do nášho vedomia, že sme ochotní čeliť každému aspektu vedome. Rozvíjame úplne nový spôsob pohľadu na veci ~ neutrálny, tolerantný. Dovoľujeme všetkému existovať bez nutkania hodnotiť.

☘️

To, na čo sa nechceme pozerať, sa stane našou tienistou stránkou. Nesnažíme sa preto neželané veci odohnať či vyhýbať sa im, jednoducho ich obklopíme svojim vedomím. Keď držíme niečo vo vedomí a len nezaujato pozorujeme, zmení sa to. Stane sa to priezračným. A keď takto bdieme nad svojim životom a dávame pozor na to, čo sa v nás deje, získame všetky informácie potrebné na to, aby sme mohli konať správne.

☘️

To dáme, však? 😊 🎠 🤗 🪁 💪 🍓 🙏