AURAFOTO - náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej

Spoznajte svoju auru prostredníctvom špeciálneho bioenergetického prístroja a softvéru, vyvinutého americkými vedcami.

Aura je nosičom energetických a charakterových zložiek, ktorých vzájomné pôsobenie uvádza do chodu biologické, duševné a duchovné vlohy a funkcie organizmu. Vzájomné postavenie a prelínanie určitých farieb, i veľkosť samotnej aury vypovedá o stave človeka.

Aurická energia sa sústreďuje do siedmych energetických centier – čakier. Ide o body, v ktorých víri životná energia. Túto energiu využívame napr. na vytvorenie určitých pocitov alebo myšlienok, preto sa čakry považujú za dodávateľa stavebného materiálu pre dôležité životné procesy. Nesprávne fungovanie čakier môže byť príčinou porúch na rôznych úrovniach nášho bytia.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

+421 905 669 137

Certifikovaný Aura Imaging špecialista
Lektorská a terapeutická činnosť
Poradenské služby v oblasti rozvoja osobnosti

Príďte sa pozrieť na vašu auru a odnesiete si:

Fotografia aury

FAREBNÚ FOTOGRAFIU AURY S VÝKLADOM - zrkadlo vašej osobnosti, vedomých i podvedomých myšlienok a pocitov, akýsi náhľad do človeka ako organizmu. Ide o informácie šité priamo na mieru poskytované certifikovaným špecialistom v rámci osobnej konzultácie (v trvaní 30-60 min. v závislosti od konkrétnej služby). Počas analýzy spoznáte tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa, keďže fyzické telo je len jedným z prejavov ľudského ja. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, odhalíme vaše možné životné misie, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. 

Grafický rozbor čakier

GRAFICKÝ ROZBOR ENERGIE ČAKIER - pomáha v živote efektívne napredovať, dať mu správne smerovanie a význam v súlade s vašou spirituálnou podstatou, ponúka prehľad pre uchovanie telesného i duševného zdravia. Softvér WinAura ponúka na výber rôzne verzie rozboru, od stručného (1-3 strany), až po kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. 

Analýza rovnováhy tela-duše-mysle

ANALÝZU ROVNOVÁHY TELA-DUŠE-MYSLE - Keď sú tieto 3 oblasti v rovnováhe, človek napreduje. V opačnom prípade sa vývoj jedinca obráti. V živote neexistuje stagnácia, nemôžeme uviaznuť. V prípade, že vo vašom živote necítite napredovanie, pravdepodobne sa uberáte po klesajúce krivke. Sprievodný výklad špeciálne školeného odborníka priblíži, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.

Ďalšie merania aury

ĎALŠIE MERANIA - výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy a i. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania. Sebapoznaním sa zušľachťujeme k lepšiemu.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *