O MNE

Ing. Nikoleta Zsigóová pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. 

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Pre neustále skvalitňovanie svojich služieb sa permanentne zdokonaľuje s cieľom stať sa zrelšou na ceste zušľachťovania jedinca, ktorý má záujem pomocou osobnej konzultácie prostredníctvom tejto terapeutickej metódy dozvedieť sa niečo o sebe a nadobudnúť určité sebapoznanie. Učí sa, aby mohla naučené odovzdať do služieb jedinca. Vedie seba i druhých k sebapoznaniu, aby človek v sebe našiel silu, ktorá vytvára vnútorný pokoj potrebný k tomu, aby dokázal poviesť sám seba a menej podliehal vonkajším okolnostiam.

Podnecuje ľudí k morálnemu obratu, určitému aktívnemu a zodpovednému prístupu k životu a vytvoreniu tak novej zdravšej kultúry. Jej cieľom je prebudiť u nich sebadôveru a silu, nech dokážu kormidlovať loď svojho života pevne a isto, a aby sa stali kvalitnou osobnosťou predovšetkým po stránke ľudskej a morálnej, ktorej duševné kvality neskôr môže nasmerovať k poznaniu duchovnej podstaty svojej osobnosti a takto sa stali pevnými a odolnými, a nenechali sa manipulovať hmotou a zvonka ovládať. Usiluje sa viesť v tomto smere človeka k zodpovednosti.