O AURAFOTO

Aura je nosičom energetických a charakterových zložiek, ktorých vzájomné pôsobenie uvádza do chodu biologické, duševné a duchovné vlohy a funkcie organizmu.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Vzájomné postavenie a prelínanie určitých farieb, i veľkosť samotnej aury vypovedá o stave človeka. Aurická energia sa sústreďuje do siedmych energetických centier – čakier. Ide o body, v ktorých víri životná energia. Túto energiu využívame napr. na vytvorenie určitých pocitov alebo myšlienok, preto sa čakry považujú za dodávateľa stavebného materiálu pre dôležité životné procesy. Nesprávne fungovanie čakier môže byť príčinou porúch na rôznych úrovniach nášho bytia.

Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu aury a vyhotoví energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.

Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

Počas analýzy spoznáte tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, odhalíme vaše možné životné misie, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafoto je pomôckou pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.