ZVOLEN

8. 10. 2021

Anaháta holistické centrum

Kontaktná osoba:
Miroslava Palacková

Pozývame vás opäť na fotografovanie a analýzu aury do Zvolena.

👉 NA ČO JE TO DOBRÉ?

Uvedomenie si vlastného vnútra, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás, umožňuje:
~ nový spôsob nazerania,
~ rozpoznanie príčin existujúcich problémov,
~ zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí,
~ konštruktívne nasmerovanie v súlade s našou spirituálnou podstatou.

👉 AKO TO FUNGUJE?

Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Špeciálne zariadenie Aura Camera na základe biologickej spätnej väzby zosníma energiu v podobe frekvencií, ktoré následne premieta do farieb a spracuje fotografiu znázorňujúcu energetické odtiene aury. Príslušný softvér súčasne vyhotoví rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.

👉 KEDY?

Fotografovanie prebieha v čase medzi 15:00 - 17:30 hod. 

👉 CENA

Kompletný balíček služby aurafoto stojí 53€. Táto suma zahŕňa:

📷 Portrét energetického poľa

Originálny polaroidný farebný snímok energoinformačného poľa človeka vyhotovený prístrojom Coggins Aura Camera 6000.

✏ Písomný rozbor

Kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. Vypovedá o stave človeka (rovnováha tela-duše-mysle, výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy, interpretácia farieb energoinformačného poľa, rozbor čakier).

💭 Konzultácia a poradenstvo

Informácie šité priamo na mieru v trvaní 60-90 min. Dozviete sa nielen v akom ste stave, ale aj prečo k tomu došlo; porozprávame o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia; spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.

👉 PREČO SI VYBRAŤ AURAFOTO.SK?

Ponúkame unikátnu duchovno-vednú metódu sebapoznania založenú na komplexnom bio-psycho-sociálnom pohľade na človeka. Efektívne odhaľuje, vyhodnocuje a pomenúva príčiny stavu človeka, jeho situácie či prípadných problémov. Poskytuje okamžité spoľahlivé výstupy s následným praktickým návodom na riešenie.

👉 INFORMÁCIE A PODMIENKY

Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov poprosíme o záväznú rezerváciu termínu. Každý má svoj presne stanovený čas, ktorý mu bude pridelený po registrácii.

Registrácia prebieha cez tel. číslo: 0948 463522 Miroslava Palacková alebo mailom: anahata.mirka@gmail.com

Uhradením platby 53,- € na číslo účtu: SK29 0900 0000 0051 1132 6890, variabilný symbol: 08102021 do 05.10.2021 (do poznámky uveďte Aurafoto) si záväzne rezervujete svoje miesto a s Vašou účasťou počítame.

Pokiaľ prídete načas, nečakáte, ani sa s nikým zbytočne nestýkate.
Na mieste obdržíte portrét aury a vyhodnotenie/energetický rozbor v elektronickej podobe. Konzultácia a poradenstvo prebehne telefonicky/online. Termín si dohodneme hneď po odfotení alebo sa s návrhom preferovaného termínu ozvete dodatočne, ako vám to bude vyhovovať. Celkovo vás na mieste zdržíme cca 10 minút.

Do konzultácie je vhodné rozbor si aspoň zhruba prečítať – môžu z neho vyplynúť nejasnosti/otázky. A taktiež pokojne sformulujte otázky aj na témy, ktoré nie sú v rozbore spomínané.

Konzultácia prebehne aj bez predošlej prípravy. Nie je však na škodu, preskúmať záležitosti, ktoré práve v živote riešime, aj z iného pohľadu. Máte na to teraz skvelú príležitosť.

Pokojne nás kontaktujte, sme vám k dispozícii ohľadom podrobností. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na stretnutie ⭐🌷