KOŠICE

5. 2. 2021

Nová doba - Centrum sebapoznania

Kontaktná osoba:
p. Tatiana Suchodolská

Popis podujatia: 

📯🆕 V spolupráci s centrom sebapoznania Nová doba vás srdečne pozývame na dlhoočakávané fotografovanie a analýzu aury v Košiciach 🙂

📆 KEDY?

Piatok 5. 2. 2021 v čase medzi 10:00 - 18:00 hod.

👉 NA ČO JE TO DOBRÉ?

Uvedomenie si vlastného vnútra, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás, umožňuje:

~ nový spôsob nazerania,

~ rozpoznanie príčin existujúcich problémov,

~ zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí,

~ konštruktívne nasmerovanie v súlade s našou spirituálnou podstatou.

Aurafotonizujúca metóda pomáha pri poznávaní ľudského určenia, jeho úlohy a zamerania v živote. Jedná sa o pomôcku pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.

👉 AKO TO FUNGUJE?

Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Špeciálne zariadenie Aura Camera na základe biologickej spätnej väzby zosníma energiu v podobe frekvencií, ktoré následne premieta do farieb a spracuje fotografiu znázorňujúcu energetické odtiene aury. Príslušný softvér súčasne vyhotoví rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.

👉 S KÝM?

Certifikovaný Aura Imaging špecialista od roku 2004 Nikoleta Zsigóová ako jediná na Slovensku. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy sebapoznania so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty. Podnecuje ľudí k morálnemu obratu, aktívnemu a zodpovednému prístupu k životu a vytvoreniu tak novej zdravšej kultúry.

👉 CENA

Kompletný balíček služby aurafoto stojí 50€. Táto suma zahŕňa:

📸 Portrét energetického poľa

Originálny polaroidný farebný snímok energoinformačného poľa človeka vyhotovený prístrojom Coggins Aura Camera 6000.

📝 Písomný rozbor

Kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie. Vypovedá o stave človeka (rovnováha tela-duše-mysle, výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy, interpretácia farieb energoinformačného poľa, rozbor čakier).

💬 Konzultácia a poradenstvo

Informácie šité priamo na mieru v trvaní 60-90 min. Dozviete sa nielen v akom ste stave, ale aj prečo k tomu došlo; porozprávame o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia; spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.

👉 PREČO SI VYBRAŤ AURAFOTO.SK?

Ponúkame unikátnu duchovno-vednú metódu sebapoznania založenú na komplexnom bio-psycho-sociálnom pohľade na človeka. Efektívne odhaľuje, vyhodnocuje a pomenúva príčiny stavu človeka, jeho situácie či prípadných problémov. Poskytuje okamžité spoľahlivé výstupy s následným praktickým návodom na riešenie. 
Ďalšie podrobnosti a obchodné podmienky nájdete na stránkach www.aurafoto.sk.

👉 INFORMÁCIE A PODMIENKY

Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov poprosíme o záväznú rezerváciu termínu telefonicky na čísle 0911 990 508 alebo e-mailom 📩 tatiana.suchodolska@gmail.com


Platba je možná prevodom na číslo účtu IBAN: SK80 8360 5207 0042 0382 9642 (do poznámky, prosím, uveďte vaše meno) alebo v hotovosti priamo v centre Nová doba.

Vopred veľmi pekne ďakujeme 🍀

V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať. Už sa na vás veľmi tešíme 🌹🙃