KOMÁRNO

* pripravujeme *

Nahláste nám predbežný záujem, prosím 

Termín stanovíme pri prihlásení potrebného počtu záujemcov. Ohľadom vášho záujmu nás upovedomte na nižšie uvedených kontaktoch. Ďakujeme.

Štúdio Mandala Garden

Kontaktná osoba:

Mgr. Milan Hradický

💬 Pokiaľ by ste si chceli zdiagnostikovať a vo svoj prospech konštruktívne a zodpovedne nasmerovať svoj život, v spolupráci so štúdiom Mandala Garden vás pozývame na analýzu aury. Srdečne ste očakávaní, ak máte záujem: 

~ získať prehľad, ako fungujete (resp. ako nefungujete),

~ odhaliť príčinu problémov,

~ nájsť spôsob riešenia všetkých zdravotných, duševných, vzťahových, finančných, pracovných či iných nepríjemností,

~ zamedziť vznik potenciálnych budúcich ťažkostí.

Ponúkame unikátnu duchovno-vednú metódu sebapoznania založenú na komplexnom bio-psycho-sociálnom pohľade na človeka. Efektívne odhaľuje, vyhodnocuje a pomenúva príčiny stavu človeka, jeho situácie či prípadných problémov. Poskytuje okamžité spoľahlivé výstupy s následným praktickým návodom na riešenie.

Pokojne sformulujte a so sebou prineste všetky pálčivé otázky ohľadom oblastí, na ktoré by ste si radi posvietili z iného uhla pohľadu. 

👉 AKO TO FUNGUJE?

Technológia Biofeedback Aura Imaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Špeciálne zariadenie, ktoré funguje na analogických princípoch ako detektor lži, pomocou biologickej spätnej väzby zosníma energiu v podobe frekvencií a vyhodnocuje ich na základe učenia najstarších vied - konkrétne tradičnej čínskej medicíny a ajurvédy. Príslušný softvér zosnímané parametre spracuje do reportu v podobe grafov s príslušným popisom. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.

👉 CENA

Služba aurafoto stojí 60€ a zahŕňa:

✏ Report

Písomný rozbor v elektronickej podobe (cca 30 stranový pdf súbor) vypovedá o stave človeka (rovnováha tela-duše-mysle, výkyvy pocitov a nálad, rovnováha jin a jang, päť elementov, meridiánové dráhy, interpretácia farieb energoinformačného poľa, rozbor čakier).

💭 Konzultácia a poradenstvo

Informácie šité na mieru v trvaní 90-120 min. Dozviete sa nielen v akom ste stave, ale aj prečo k tomu došlo; porozprávame o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia; spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.

V prípade záujmu je možné za príplatok dokúpiť aj portrét aury - originálny polaroidný farebný snímok energoinformačného poľa človeka vyhotovený prístrojom Coggins Aura Camera 6000.

👉 KEDY?

Fotografovanie prebieha v čase medzi 9:00 - 17:00 hod. 

👉 INFORMÁCIE A PODMIENKY

Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov poprosíme o záväznú rezerváciu termínu na tel. čísle 0911323322. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

📲 Pokojne nás kontaktujte, sme vám k dispozícii ohľadom podrobností. Odpovede na vaše dotazy nájdete aj kliknutím na často kladené otázky

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na stretnutie 🌞