BRATISLAVA

21. 5. 2019

Poradňa zdravého životného štýlu
Pri vinohradoch 172Bratislava - Rača

Kontaktná osoba: 
Nikoleta Zsigóová

Objednávkový formulár 

Objednávkový formulár je záväzný. Po jeho odoslaní bude spracovaný a následne Vám budú e-mailom zaslané potrebné platobné údaje. Objednaný termín sa stáva záväzným po pripísaní finančných prostriedkov na účet. Ak si prajete daňový doklad vystaviť na firmu, uveďte názov, sídlo, IČO, DIČ. 

Zúčastním sa prednášky a objednávam sa na fotenie aury

Fotografia aury + Osobná konzultácia + Energetický rozbor = 45,00 €

Objednávateľ
Spôsob platby

Bankový prevod

Obchodné podmienky
Oboznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *

💬 Popis udalosti: 

Poradňa zdravého životného štýlu v spolupráci s AuraFoto.sk Vás srdečne pozývajú na prednášku "Čo hovorí Vaša aura?". Prednáška sa uskutoční dňa 21. mája 2019 o 17:00 hod. v priestoroch Poradne zdravého životného štýlu, Pri vinohradoch 172, Bratislava-Rača.

Obsahová náplň prednášky:
~ preberieme úvod do energetiky človeka,
~ objasníme si, čo je aura a čo sú čakry, a ako to využiť v praxi,
~ vysvetlíme si, aký negatívny dopad má na život človeka, pokiaľ sa v našom energetickom systéme vyskytne nejaká chyba.

Po prednáške si môžete nechať vyhotoviť fotografiu aury, prostredníctvom ktorej získate prehľad o Vašom stave, zistíte, ako fungujete, resp. nefungujete. Fotografovanie aury bude prebiehať od 18tej hodiny.


* AURAFOTO

Aura je nosičom energetických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v nej osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary, talenty a tiež aj nedostatky a strachy. Uvedomenie si vlastnej aury, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania a rozpoznanie príčin existujúcich problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí.

Technológia Aura Imaging System je moderný spôsob detegovania a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu aury a energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje Ing. Nikoleta Zsigóová - špeciálne školený odborník so 14 ročnou praxou v obore.

Počas analýzy sa dozviete o tej stránke vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafoto je pomôckou pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.


* ENERGETICKÝ ROZBOR

Softvér WinAura vypracúva vyše 30 stranové vyhodnotenie, ktoré vypovedá o stave človeka. Grafy s príslušným popisom ponúkajú prehľad o rovnováhe tela-duše-mysle, výkyvoch pocitov a nálad, rovnováhe jin a jang, ďalej päť elementov, meridiánové dráhy, vyhodnotenie farieb aury, rozbor čakier.


* KONZULTÁCIA a PORADENSTVO

Informácie šité priamo na mieru poskytované jediným slovenským certifikovaným špecialistom Ing. Nikoletou Zsigóovou v trvaní 60-90 min. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí umožňuje pozitívne a konštruktívne nasmerovanie v živote. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.


* POSTUP

Na mieste obdržíte fotografiu aury a vyhodnotenie/energetický rozbor v elektronickej podobe. Následne si dohodneme konkrétny termín konzultácie. Do uskutočnenia konzultácie je odporúčané, aby ste si prečítali písomnú analýzu, aby ste sa orientačne zoznámili s tematikou a pripravil prípadné otázky, ktoré preberieme počas konzultácie. Nie je to ale podmienka.


* CENA: 45€/os.

Úhradou príslušnej čiastky súhlasíte s obchodnými podmienkami a vyjadrujete záväzný záujem. Je potrebné sa zaregistrovať najneskôr do 14. 5. 2019 cez online objednávkový formulár. Následne z registračného systému obdržíte email s inštrukciami pre uskutočnenie platby. Prosíme o včasnú rezerváciu, počet miest je limitovaný.


* OBCHODNÉ PODMIENKY

~ Na služby sa vzťahuje platba vopred. Váš termín bude záväzný po pripísaní príslušnej čiastky na účet. Inštrukcie k platbe so splatnosťou 3 dni po objednávke + potvrdenie rezervácie budú zaslané na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Pokiaľ službu neuhradíte v stanovenom čase, termín automaticky prepadá.
~ Ceny sú konečné. Nie je možné refundovať úhradu, uplatniť si náhradný termín, ani stornovať objednávku. Ak sa Vám nepodarí dostaviť sa, môžete miesto seba poslať známeho odoslaním e-mailu s potvrdením objednávky, ktorým sa preukáže pri príchode.
~ Po vyhotovení fotografie aury a písomného rozboru nie je možná dodatočná reklamácia ani nárokovanie si vrátenia uhradenej čiastky.
~ Ak sa nepozbiera potrebný počet záujemcov, podujatie sa ruší a poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť plnú sumu uhradenej služby.
~ Konzultácia a poradenstvo sa uskutočňuje telefonicky (príp. skype) v dohodnutom čase. Priamo na mieste je konzultácia možná len v prípade návštevy stáleho pracoviska v Topoľčanoch.


* Ing. Nikoleta Zsigóová

Nikoleta pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty.


V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 📞 0905 669 137. 

Tešíme sa na vás 🌻 🌈