PLZEŇ

14. - 16. 6. 2019

Festival Avatar

Kontaktná osoba:
Nikoleta Zsigóová

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je záväzný. Po jeho odoslaní bude spracovaný a následne Vám budú e-mailom zaslané potrebné platobné údaje. Objednaný termín sa stáva záväzným po pripísaní finančných prostriedkov na účet. Ak si prajete daňový doklad vystaviť na firmu, uveďte názov, sídlo, IČO, DIČ. 

Označte požadovaný výber
Vybrať službu *
Objednávateľ
Preferovaný dátum a čas
Spôsob platby

Bankový prevod

Obchodné podmienky
Oboznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *

💬 Popis udalosti: 

48 hod. nepretržitého programu ponúkne hlboký zážitok transformácie postojov. Nečakané stretnutia, nápady, chute, a i. Rozmanitosť programu zaujme deti i dospelých, materialistov, filozofov, revolucionárov, snílkov. Zažite dotyk časov budúcich, bez toho, že by ste stratili prítomnosť a zdravý rozum. Avatar prinesie vášmu životu nový rozmer.

Prevrat spôsobí aj zastávka v stánku AuraFoto.sk, kde môžete nahliadnuť do mapy svej duše. Špeciálny bioenergetický prístroj - Aura Camera - sníma elektromagnetické pole subjektu založené na ajurvédskom systéme meridiánov. Zakóduje nameranú energiu ako frekvencie, ktoré zodpovedajú konkrétnym farbám a spracuje fotografiu aury. Kombinácia farieb, ich vzájomné postavenie a prelínanie, i veľkosť a tvar samotnej aury vypovedá o stave človeka. Farby sú indikátory - môžu načrtnúť hlavnú myšlienku nielen o tom, v akom sme stave, ale aj prečo sme sa v danej situácii ocitli a ako ju čo najlepšie riešiť. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života.

Teším sa na vás 🙋 😇