ROŽŇAVA

20. 5. 2019

Námestie 1. mája

Kontaktná osoba:
p. Henrieta Kerekesová 

💬 Popis udalosti: 

Anjeli Zeme v spolupráci s AuraFoto.sk si vás dovoľujú pozvať na fotografovanie a analýzu aury v Rožňave: 
📅 Kedy: 20. 5. 2019 
🏁 Kde: Námestie 1. mája 

Získate prehľad o zdraví, vzťahoch, financiách, práci, ... Pozrieme sa na príčiny problémov a pohľadáme možné riešenia.


✳ AURAFOTO

Aura je nosičom energetických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v nej osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary, talenty a tiež aj nedostatky a strachy. Uvedomenie si vlastnej aury, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania a rozpoznanie príčin existujúcich problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí.

➡ Ako to funguje?
Technológia Aura Imaging System je moderný spôsob detegovania a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu aury a energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje Ing. Nikoleta Zsigóová - špeciálne školený odborník so 14 ročnou praxou v obore.

➡ Na čo mi to bude?
Počas analýzy sa dozviete o tej stránke vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

➡ Upozornenie:
Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafoto je pomôckou pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.


✳ ENERGETICKÝ ROZBOR

Softvér WinAura vypracúva vyše 30 stranové vyhodnotenie, ktoré vypovedá o stave človeka. Grafy s príslušným popisom ponúkajú prehľad o rovnováhe tela-duše-mysle, výkyvoch pocitov a nálad, rovnováhe jin a jang, ďalej päť elementov, meridiánové dráhy, vyhodnotenie farieb aury, rozbor čakier.


✳ KONZULTÁCIA a PORADENSTVO

Informácie šité priamo na mieru poskytované jediným slovenským certifikovaným špecialistom Ing. Nikoletou Zsigóovou v trvaní 60-90 min. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí umožňuje pozitívne a konštruktívne nasmerovanie v živote. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.


✳ POSTUP

Na mieste obdržíte fotografiu aury a vyhodnotenie/energetický rozbor v elektronickej podobe. Následne si dohodneme konkrétny termín konzultácie. Do uskutočnenia konzultácie je odporúčané, aby ste si prečítali písomnú analýzu, aby ste sa orientačne zoznámili s tematikou a pripravil prípadné otázky, ktoré preberieme počas konzultácie. Nie je to ale podmienka.


✳ CENA: 

📌 45€/os. kompletný balíček (fotografia aury + písomný rozbor + konzultácia 60-90min.)
📌 25€/os. stručné vyhodnotenie aury

Úhradou príslušnej čiastky súhlasíte s obchodnými podmienkami a vyjadrujete záväzný záujem. V záujme organizačného zabezpečenia je potrebné sa objednať vopred. Prosíme o včasnú rezerváciu, počet miest je limitovaný.

👉 Objednávky:
p. Henrieta Kerekesová 
☎ +421 949 345 016
✉ FB: Anjeli Zeme


✳ OBCHODNÉ PODMIENKY

~ Na služby sa vzťahuje platba vopred. Váš termín bude záväzný po uhradení príslušnej čiastky so splatnosťou 3 dni po objednávke. Pokiaľ službu neuhradíte v stanovenom čase, termín automaticky prepadá. 
~ Ceny sú konečné. Nie je možné refundovať úhradu, uplatniť si náhradný termín, ani stornovať objednávku. Ak sa Vám nepodarí dostaviť sa, môžete miesto seba poslať náhradníka.
~ Po vyhotovení fotografie aury a písomného rozboru nie je možná dodatočná reklamácia ani nárokovanie si vrátenia uhradenej čiastky.
~ Ak sa nepozbiera potrebný počet záujemcov, podujatie sa ruší a poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť plnú sumu uhradenej služby.
~ Konzultácia a poradenstvo sa uskutočňuje telefonicky (príp. skype) v dohodnutom čase.


✳ Ing. Nikoleta Zsigóová

Nikoleta pôsobí ako jediný vyškolený a certifikovaný Aura Imaging špecialista na Slovensku od roku 2004. V rámci svojej firmy AuraFoto.sk prevádzkuje lektorskú a terapeutickú činnosť zameranú na poradenské, konzultačné, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu. Okrem individuálnych konzultácií organizuje aj kurzy so zameraním prispieť k harmonizácii intelektuálneho a citového života človeka, a tým posilneniu jeho vnútornej jednoty.


👉 V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 📞 0905 669 137.


Tešíme sa na vás ☺ ☀