ZVOLEN

14. 5. 2020

ANAHATA

Kontaktná osoba:
p. Miroslava Palacková

💬 Popis udalosti:

Náhľad do mapy našej osobnosti a duše, pre väčšinu ľudí neviditeľnej...

Živý organizmus je zložený z niekoľkých článkov, ktorých vzájomné pôsobenie uvádza do chodu biologické, duševné a duchovné vlohy a funkcie organizmu.
Technológia Biofeedback AuraImaging System je moderný spôsob detekcie a zviditeľnenia toho, čo sa deje vnašej osobnej zóne. Špeciálny bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu znázorňujúcu energetické odtiene aury a vyhotoví energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Farby sú indikátory – môžu načrtnúť hlavnú myšlienku, čo sa s nami deje. Možno o nich uvažovať ako o kľúčoch od nášho života. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje špeciálne školený odborník.
Preto ak uvažujete, čo sa vo Vašom živote deje a potrebujete vedieť, kde ste a kam smerovať, aurafotonizujúca metóda poznania energetického poľa človeka je tým správny spôsobom, ako to zistiť.
Samotný proces trvá 15 min.
Konzultácia k fotografii prebehne telefonickým spôsobom a tú si dohodnete priamo po odfotení. Konzultácia bude trvať 90 minút.

Zároveň ku fotografii a konzultácii obdržíte kompletné vyše 30 stranové vyhodnotenie.
Vypovedá o stave človeka. Grafy s príslušným popisom ponúkajú prehľad o rovnováhe tela-duše-mysle, výkyvoch pocitov a nálad, rovnováhe jin a jang, ďalej päť elementov, meridiánové dráhy, vyhodnotenie farieb energetického poľa, rozbor čakier a i.
Počas analýzy spoznáte tú stránku vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafotonizujúca metóda pomáha pri poznávaní ľudského určenia, jeho úlohy a zamerania v živote. Jedná sa o pomôcku pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.

SUMA: 45,- € ( v cene je: Portrét energetického poľa + osobná konzultácia + písomný rozbor) uhradená vopred na číslo účtu: SK29 0900 0000 0051 1132 6890
Variabilný symbol: 14052020
Do poznámky uveďte: Aurafoto


Len objednávky vopred, počet miest je limitovaný.

REGISTRÁCIA:

registračný systém v úvode stránky www.anahata.sk 
Organizátor: Miroslava Palacková 0948 463522

Každý klient má svoj presne stanovený čas, ktorý mu bude pridelený po registrácií. Po uhradení platby si záväzne rezervujete svoje miesto a s Vašou účasťou počítame.