BÁNOVCE n/BEBRAVOU

12. 6. 2019

NUMEROLOGIA.SK s. r. o.
SNP 1599/1Bánovce nad Bebravou

Kontaktná osoba: 
p. Zlatica Mokráňová

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je záväzný. Po jeho odoslaní bude spracovaný a následne Vám budú e-mailom zaslané potrebné platobné údaje. Objednaný termín sa stáva záväzným po pripísaní finančných prostriedkov na účet. Ak si prajete daňový doklad vystaviť na firmu, uveďte názov, sídlo, IČO, DIČ. 

Objednávam službu

Fotografia aury + Osobná konzultácia + Energetický rozbor = 45 €

Objednávateľ
Spôsob platby

Bankový prevod

Obchodné podmienky
Oboznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *

Popis udalosti:

V spolupráci s numerologia.sk vás pozývame na fotografovanie a analýzu aury v Bánovciach nad Bebravou:
📅 Kedy: 12. 6. 2019
🏁 Kde: SNP 1599/1

Získate prehľad o Vašom stave (zdraví, vzťahoch, financiách, práci, ...). Môžete klásť otázky na akékoľvek témy, s ktorými sa v živote potýkate. Pozrieme sa na príčiny problémov a pohľadáme možné riešenia.


❇ AURAFOTO

Aura je nosičom energetických a charakterových zložiek každého živého organizmu. Zrkadlí sa v nej osobnosť, vedomé i podvedomé myšlienky a pocity, vzťahy s okolím i so sebou samým, kvality, vlohy, dary, talenty a tiež aj nedostatky a strachy. Uvedomenie si vlastnej aury, energie ostatných ľudí či situácií okolo nás umožňuje nový spôsob nazerania a rozpoznanie príčin existujúcich problémov a zamedzenie vzniku potenciálnych budúcich ťažkostí.

➡ Ako to funguje?
Technológia Aura Imaging System je moderný spôsob detegovania a zviditeľnenia toho, čo sa deje v našej osobnej zóne. Bioenergetický prístroj Aura Camera a príslušný softvér zakóduje zosnímanú energiu ako frekvencie, ktoré premieta do farieb, spracuje fotografiu aury a energetický rozbor v podobe grafov s príslušným popisom. Následnú interpretáciu a sprievodný výklad poskytuje Ing. Nikoleta Zsigóová - špeciálne školený odborník so 14 ročnou praxou v obore.

➡ Na čo mi to bude?
Počas analýzy sa dozviete o tej stránke vašej podstaty, ktorá vám doteraz nebola známa. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i tienisté stránky. Dostanete praktický návod pre uchovanie telesného a duševného zdravia. Čaká vás neobyčajná skúsenosť, ktorá je cenným nástrojom na lepšie pochopenie samého seba a ovplyvnenie všetkých stránok bytia a jeho prežívania.

➡ Upozornenie:
Nejedná sa o zdravotnícky softvér, terapeutickú diagnostiku ani liečbu. Aurafoto je pomôckou pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše osudové postavenie.


❇ ENERGETICKÝ ROZBOR

Softvér WinAura vypracúva vyše 30 stranové vyhodnotenie, ktoré vypovedá o stave človeka. Grafy s príslušným popisom ponúkajú prehľad o rovnováhe tela-duše-mysle, výkyvoch pocitov a nálad, rovnováhe jin a jang, ďalej päť elementov, meridiánové dráhy, vyhodnotenie farieb aury, rozbor čakier.


❇ KONZULTÁCIA a PORADENSTVO

Informácie šité priamo na mieru poskytované jediným slovenským certifikovaným špecialistom Ing. Nikoletou Zsigóovou v trvaní 60-90 min. Vďaka pochopeniu dôležitých súvislostí umožňuje pozitívne a konštruktívne nasmerovanie v živote. Dozviete sa o energiách, ktoré vás podporujú alebo brzdia, spoznáte vaše hodnoty i nedostatky. Priblížime, odkiaľ môžu problémy prameniť a ako ich možno prekonať.


❇ POSTUP

Na mieste obdržíte fotografiu aury a vyhodnotenie/energetický rozbor v elektronickej podobe. Následne si dohodneme konkrétny termín telefonickej konzultácie. Do uskutočnenia konzultácie je odporúčané, aby ste si prečítali písomnú analýzu, aby ste sa orientačne zoznámili s tematikou a pripravil prípadné otázky, ktoré preberieme počas konzultácie. Nie je to ale podmienka.


❇ CENA:
45€/os. (fotografia aury + písomný rozbor + konzultácia 60-90 min.)

Úhradou príslušnej čiastky súhlasíte s obchodnými podmienkami a vyjadrujete záväzný záujem. V záujme organizačného zabezpečenia je potrebné sa objednať vopred. Prosíme o včasnú rezerváciu, počet miest je limitovaný.

👉 Objednávky:
p. Zlatica Mokráňová
☎ +421 904 535 317
✉ info@numerologia.sk


❇ OBCHODNÉ PODMIENKY

~ Na služby sa vzťahuje platba vopred. Váš termín bude záväzný po prevode príslušnej čiastky so splatnosťou 3 pracovné dni po objednávke. Pokiaľ službu neuhradíte v stanovenom čase, termín automaticky prepadá.
~ Pokiaľ sa objednávate osobne u organizátora, rezervácia nadobúda okamžitú platnosť uskutočnením hotovostnej platby.
~ Ceny sú konečné. Nie je možné refundovať úhradu, uplatniť si náhradný termín, ani stornovať objednávku. Ak sa Vám nepodarí dostaviť sa, môžete miesto seba poslať náhradníka.
~ V prípade, že na stretnutie meškáte, posnažíme sa nájsť vám miesto v poradovníku, pokiaľ to bude možné.
~ Po vyhotovení fotografie aury a písomného rozboru nie je možná dodatočná reklamácia ani nárokovanie si vrátenia uhradenej čiastky.
~ Ak sa nepozbiera potrebný počet záujemcov, podujatie sa ruší a poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť plnú sumu uhradenej služby.
~ Konzultácia a poradenstvo sa uskutočňuje telefonicky (príp. cez skype) vo vopred dohodnutom čase.


👉 V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 📞 0905 669 137.

Tešíme sa na vás 😊 🙋 🌼