Ing. Nikoleta Zsigóová - AuraFoto.sk

+421 (0)905 669 137

Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov


  • Vitajte na stránkach AuraFoto.sk
    Termíny priebežne aktualizujem v sekcii "Partneri".

  • Obdarujte Vašich blízkych darčekovým poukazom.
    Ďakujem za Vašu priazeň v uplynulom roku. Želám Vám požehnané Vianočné sviatky a šťastný nový rok. Nikoleta