17. - 18. 11. SEREĎ

Avatar Fest
Dom kultúry, Školská 1Sereď

Kontaktná osoba: 
Nikoleta Zsigóová

Registračný formulár

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *
Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *