19. 5. PIEŠŤANY

Kongres jógy
Staničná 51 - ElektrárňaPiešťany

Kontaktná osoba: Nikoleta Zsigóová

Registračný formulár

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *
Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *