14. 6. BRATISLAVA

Anima - centrum zdravia a pohybu
Krížna 30 (vo dvore za Soc. poisťovňou)Bratislava

Kontaktná osoba: 
Nikoleta Zsigóová

Cena a rozsah služby:

Fotografia aury
Energetický rozbor
Konzultácia

45 EUR

Registračný formulár

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *
Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *