1. - 2. 6. KOŠICE

EZOfest zdravia
Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7Košice

Kontaktná osoba: 
Nikoleta Zsigóová

Regenračné centrum

Registračný formulár 
piatok 1. 6. 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *
Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *

Registračný formulár 
sobota 2. 6. 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely AuraFoto.sk podľa Zákona na ochranu osobných údajov č. 428/2002 Z.z. *
Oboznámil/a som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *