BRATISLAVA pripravujeme

Anima - centrum zdravia a pohybu
Krížna 30 (vo dvore za Soc. poisťovňou)Bratislava

Kontaktná osoba: 
Nikoleta Zsigóová

Cena a rozsah služby:

Fotografia aury
Energetický rozbor
Konzultácia

45 EUR

Registračný formulár

Oboznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *