BRATISLAVA *pripravujeme*

Anima - centrum zdravia a pohybu
Blumentálska 3Bratislava

Kontaktná osoba: 
Nikoleta Zsigóová

Cena a rozsah služby:

Fotografia aury
Energetický rozbor
Konzultácia

= 45,- EUR

Registračný formulár

Oboznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *