20. 2. ZVOLEN

ANAHATA - pohybové - relaxačno - terapeutické centrum
P. O. Hviezdoslava 22Zvolen

Kontaktná osoba: 
Miroslava Palacková

Cena a rozsah služby:

Fotografia aury
Energetický rozbor
Konzultácia

= 45,- EUR

Registračný formulár  

Oboznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu ich akceptujem. *